รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

ความยาว

ความกว้าง

ความหนา

รหัสสินค้า

บริษัท อิมพีเรียล พลาสติก จำกัด 75 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทร.0-2905-2081-4

 

ตลับยา4ช่อง

86.6มม.

31.4มม.

13.9มม.

I-012