รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

ความยาว

ความกว้าง

ความหนา

รหัสสินค้า

บริษัท อิมพีเรียล พลาสติก จำกัด 75 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทร.0-2905-2081-4

 

ตลับยา6ช่อง

84.6มม.

55.2มม.

20.4มม.

I-013