รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

ความยาว

ความกว้าง

ความหนา

รหัสสินค้า

บริษัท อิมพีเรียล พลาสติก จำกัด 75 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทร.0-2905-2081-4

 

ตลับยา7ช่อง

116.2มม.

24.3มม.

17.6มม.

I-018